บัญชีเว็บไชต์ของคุณถูกรงับการใช้งาน

เว็บของคุณคือ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ให้บริการ Hosting สำหรับทำเว็บไชต์เท่านั้น ไม่อนุญาติให้ทำเว็บไชต์ผิดกฏหมายบน Hosting หากจะทำให้เช่า VPS
 2. Shared Hosting ไม่รับเว็บที่ใช้ทัพยากรหนักๆหากใช้หนักเกิน ก็ต้องขอให้เช่า VPS หรือ VIP Hosting
 3. การสั่ง ชื้อ/เช่า directadmin ไม่สามารถคืนเงินได้
 4. การเช่า VPS เรายินดีคืนเงินตลอดเวลา แต่ต้องไม่เกิน 90 วันและต้องหักค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายของ Package นั้นๆ นับตามวันใช้งานตั้งแต่สมัครถึงปัจจุบัน แต่ไม่เกิน 90 วัน
 5. ให้บริการ VPS นอกสำหรับบริการเปิดเว็บเซิฟเวอร์ ทุกรูปแบบ ไม่มียกเว้นเว็บผิดกฏหมาย
 6. ให้บริการสำหรับการทำเว็บฝากไฟล์ รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ ไม่อนุญาติให้ทำฝากไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์
 7. ให้บริการสำหรับทำเว็บ bittorrent และการอัพโหลดไฟล์ผ่าน VPS พร้อม Torrentflux 2.4
 8. ให้บริการ VPS แบบ GUI สำหรับใช้งานในด้านต่างๆ บน Ubuntu Desktop x64
 9. มี OS ตระกูล Linux ให้เลือกติดตั้งเองหลายตัว พร้อม Zpanel สามารถติดตั้งโปรแกรมเองได้ตามต้องการ
 10. VPS สามารถติดตั้ง directadmin ได้แต่ต้องสั่งชื้อใหม่กับเรา หรือ จาก directadmin โดยตรง
 11. หากมีข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อ [email protected]

อาจเกิดจากปัญหาด้านล่างดังต่อไปนี้

 1. อาจทำผิดกฏการใช้งานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
 2. แบนวิสอาจจะเต็มต้องรอให้ระบบรีเช็ดในเดือนต่อไป
 3. ถูกลบหรือกดระงับการใช้งานด้วยตัวเอง
 4. เว็บไชต์ของคุณอาจทำตัวเป็นสแปมเมลอยู่
 5. และปัญหาด้านอื่นๆที่ยังระบุไม่ได้